Provjerite da li ste Shizofrenični

  0
  587

  Ovaj test mjeri simptome koji su uobičajeni za spektar shizofrenih poremećaja.

   

  Instrukcije: Odgovorite na pitanja u tekstu ispod u odnosu na to kako ste se osjećali u proteklih par mjeseci.

  1.Drugi kontrolišu moje misli i osjećanja.
  2.Čujem ili vidim stvari koje drugi ljudi ne čuju ili ne vide.
  3.Veoma mi je teško da se izrazim riječima, tako da drugi mogu da me razumiju.
  4.Smatram da nemam ništa zajedničko s drugim ljudima, uključujući porodicu i prijatelje.
  5.Vjerujem da postoji više stvari koje čine realnost i svijet oko mene, u koje niko drugi ne vjeruje.
  6.Drugi mi ne vjeruju kada im pričam o stvarima koje sam vidio/la ili čuo/la.
  7.Nisam siguran/na u ono što mislim, jer ne znam da li je to stvarno ili nije.
  8.Posjedujem magične moći koje niko drugi ne posjeduje i ne može da ih objasni.
  9.Ljudi kuju zavjeru protiv mene.
  10.Teško mi je da sredim svoje misli.
  11.Drugi se nepošteno odnose prema meni, jer su ljubomorni na moje sposobnosti.
  12.Razgovaram sa osobom ili osobama u svojoj glavi, koje niko drugi ne može da čuje sem mene.