OD marta 2019. GODINE DOŽIVOTNA ‘PLATA’ ZA MAJKE DVOJE I VIŠE DJECE

0
53

U Bosni i Hercegovini i Srbiji od 2017. se primjenjuje izmijenjeni Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti,

Ovaj zakon je vazi u Crnoj Gori vec neko vrijeme, a od septembra 2017. se uvodi i u Srbiju i BIH, piše Bug.

Prema kojem majke sa dvoje i više djece imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, kao i roditelji ili staratelji djece sa posebnim potrebama.

Predviđeno je da majke koje imaju dvoje i više djece i 20 godina radnog staža primaju po 330 eura, kao i majke sa četvoro i više djece koje imaju 15 godina radnog staža.

One majke koje imaju dvoje i više djece i 15 godina i prijavljene su Zavodu za zapošljavanje Srbije/BIH primaće po 193 eura. Roditelji ili staratelji djece sa posebnim potrebama dobijaće mjesečnu naknadu od 193 eura.

Žena koja ispunjava uslov za naknadu, moraće da se odluči između naknade i plate, odnosno naknade i penzije. To znači da se ne može primati i plata i naknada, odnosno penzija i naknada.

U cilju što bolje primjene zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo pravilnik, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad kada je u pitanju doživotna naknada za majke dvoje i više djece. Prilikom dostavljanja dokumenata, majke dvoje i više djece su u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam hiljada žena u Srbiji/BIH može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.