Krute krvne žile – najava demencije?

0
75

Rizik demencije moguće je smanjiti intenzivnijom tjelesnom aktivnošću, držanjem pulsa, krvnog pritiska i obima struka na zadovoljavajućem nivou

Još jedna studija potvrđuje da je zdravlje kardiovaskularnog sistema povezano sa zdravljem mozga jer su američki stručnjaci za Alzheimerovu bolest utvrdili povezanost krutosti velikih arterija u osoba starije životne dobi s povećanim rizikom od razvoja demencije. No, i dalje ostaje otvoreno pitanje mogu li intervencije usmjerene na arterijsku krutost biti učinkovite u smanjivanju rizika od demencije.

Krutost arterija javlja se sa starenjem i povezana je sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti, arteriosklerotičnom bolesti malih krvnih žila mozga i nakupljanjem amiloida u mozgu. Rizik demencije moguće je smanjiti intenzivnijom tjelesnom aktivnošću, držanjem pulsa, krvnog pritiska i obima struka na zadovoljavajućem nivou te tako smanjiti krutost arterija.